Balance Spring 0-20 +/-0.4 Newton

$4.50 excl. GST

0-20 Newton, flat type.

Description

0-20 Newton, flat type.