Balance Spring 0-10+/-0.2 Newton

$4.50 excl. GST

0-10 Newton, flat type.

Description

0-10 Newton, flat type.